fbpx
Öngösterim Görseli

İngilizce’de Rica Kalıpları

İngilizce’de Rica Kalıpları

İngilizce’de Rica Kalıpları
Günlük hayatta en sık ihtiyaç duyacağımız konuşma kalıplarından biri de rica kalıplarıdır. Karşıdaki
kişiden bir şey istemek veya yardıma ihtiyaç duyduğumuz konuları ifade etmek için rica kalıplarını
kullanırız.
En bilinen rica kalıpları çeşitli yardımcı fiiller (modal verbs) ile oluşturulan kalıplardır:

Örneğin:
Can – Could yardımcı fiillerini kullanarak soru cümleleri oluşturabiliriz:
-Can you open this bottle for me please?
(Bu şişeyi benim için açabilir misin lütfen?)
-Could you show me the exit please?
(Bana çıkışı gösterebilir misin lütfen?)
*Bu cümlelerin sonuna “please” – “lütfen” ifadesini eklemek sorunuzu daha nazik bir hale
getirmek için önemlidir.
*Bu ifadeler direkt bir soru sorduğu için size verilecek cevaplar da aynı yardımcı fiillerin
kullanımıyla yapılır:
A: Could you tell me the price of this book please?
(Bana bu kitabın fiyatını söyleyebilir misiniz lütfen?)
B: Yes I could of course. It’s 12 dollars
(Elbette söyleyebilirim. 12 dolar.)

*Bu iki yardımcı fiilinin kullanımına ek olarak, rica kalıpları için önerebileceğimiz bir diğer kalıp da
“Would you mind” soru kalıbıdır.
Film ve dizilerdeki diyaloglarda da sıkça duyabileceğiniz bu kalıp aynı şekilde karşı taraftan ricada
bulunmanızı sağlar. Anlam “can ve could” kullanarak oluşturacağınız rica cümleleriyle aynı kalır,
fakat cümleyi kurma tarzınız değişir ve daha “native” yani ana dili İngilizce olan bir kişiye yakın bir
kullanım sağlamış olursunuz.

Örneğin:
Can you open the window?
(Pencereyi açabilir misin?)
ifadesi yerine:
Would you mind opening the window?
(Pencereyi açmanızın sakıncası olur mu?)

ifadesi kullanılabilir. Örnek cümlede görüldüğü üzere karşıdan bir şey rica edileceği zaman “would
you mind” ifadesinden sonra “Verb + ing” kullanılır. Fiilin sonuna -ing takısı eklenir.

* “mind” ifadesi sözlükte bir isim olarak “akıl, zeka”, fiil olarak ise “önemsemek” anlamına gelir. Bu
ifade içinde fiil karşılığı olan “önemsemek” anlamı kullanılmış olur. Karşı tarafa ricamızı “can ve
could” ifadeleri ile dilimizdeki “yapar mısınız?” ifadesindekine benzer şekilde aktarırken, “would
you mind” ifadesi ile “yapmanızın sakıncası olur mu” gibi sormuş oluruz.

* “Would you mind” ifadesi ile sorulan sorular mesajımızı karşıya “sakıncası olur mu” çevirisiyle
aktardığı için cevap verirken “Yes” demek “evet sakıncası var” anlamına gelir ve olumsuz anlam
oluşturur. “Would you mind” ile sorulan bir soruya olumlu cevap vermek için “No” demek gerekir.

Örneğin:
A: Would you mind coming to the door?
(Kapıya kadar gelmenizin sakıncası olur mu?)
B: No, of course I am coming.
(Hayır, elbette geliyorum)