fbpx
Öngösterim Görseli

İngilizce Kursu – Upper Intermediate

Bu düzey önceki 3 düzeydeki kazanımların konuşmaya ve yazıya en etkin şekilde döküldüğü bir düzeydir.

Dilbilgisi konularının sonuna gelindiği bu süreçte; akademik yazışmalar yapabilme, günlük konuşmaların ötesinde diyaloglar kurabilme ve dahası orta zorluktaki metinlerin çevirisini yapabilme bu düzeydeki öğrencilerimiz için hiç de zor olmayacaktır.

Dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma bu program aşamasında en etkili bir şekilde kullanılarak pekiştirilir ve geliştirilir. Öğrencinin dağarcığındaki İngilizce kelimelerin tamamını kullanarak konuşma ve yazma alıştırmaları yapması sağlanır.

Bu düzeyin sonunda öğrencinin İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmesinin yanında, akademik metinleri okuyup anlayabilme, ana dili İngilizce olan kişilerle telaffuz hatası yapmadan akıcı söyleşilere girebilme ve akademik düzeyde metinler yazabilme becerilerini kazanmış olması hedeflenmektedir.