fbpx
Öngösterim Görseli

Almanca Kursu Fırsatları

Almanca Dilko’da öğrenilir. 1977 yılından beri başarılı çizgisini korumakta olan Dilko, dil eğitimindeki tecrübesi ve başarısıyla Almanca eğitimi vermeye devam etmektedir. Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecindeki ülkemizde, birçok kişi ve kuruluş Almanca’ya yönelmekte ve geleceklerine bu düzlemde yatırım yapmaktadır.

Almanca Kursu Sistemi

Dilko’da Almanca kursu eğitimi 6 kurluk bir sistemle verilmektedir. Her kur 75 – 100 ders saatinden oluşmakta. Verilen eğitimin amacı; öğrencinin dört dil becerisini geliştirmektir.

A1 (BAŞLANGIÇ 1) 

Öğrenci bu düzeyde genel Almanca ile tanışır ve temel bilgiler edinir. Öğrendiği temel zamanlarla basit tümceler kurabilir, kendini kısaca ifade edebilecek düzeye ulaşır. “Geçmiş” ve “şimdi” ile ilgili konuşabilir, yazabilir, kısa yorumlar yapabilir, istekte bulunabilir. Dilbilgisi ve pratik kullanım bilgileri bu düzeyde gelişir. Sözcük dağarcığında gelişim hızlanır. Bu düzeydeki öğrenciler öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir ve istemlerini yazılı olarak ifade edebilirler.

A2 (BAŞLANGIÇ 2) 

Başlangıç 2 düzeyi, bireyin Almancanın yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerini öğrendiği ve uyguladığı dört dil becerisindeki eksikliklerini giderdiği bir aşamadır. Bu düzeyde öğrenci, kendini daha rahat ifade edebilir. Çok karmaşık olmayan metinleri rahatlıkla çözebilir. Belirli bir konuda düşüncelerini daha zengin bir sözcük dağarcığıyla dile getirebilir. Günlük yaşamın pek çok düzleminde rahat iletişim kurabilir.

B1 (ORTA 1 ) 

Dilbilgisinin en ince ayrıntılarına kadar çözümlendiği, akıcı ve hatasız yabancı dil kullanımının esas itibarıyla kotarıldığı düzeydir. Dört dil becerisi bu düzeyde iyice pekişir ve gelişir. Öğrenci, geliştirdiği sözcük dağarcığı, karmaşık ve bileşik sözcük ve eylemler vb. yapılar ile etkin iletişim kurar. Bu aşamaya ulaşmış birey, yapacağı bireysel çalışmalarla (kitap, dergi, gazete okumak; TV ve DVD izlemek; ilgi alanlarına giren konulara yoğunlaşmak vb.) Almancasını “kullanır” duruma getirebilir.

B2 ( ORTA 2 )

B1 seviyesini başarıyla tamamlayan öğrenciler, konuşma sınıflarımıza katılarak Almanca konuşma becerilerini hızlı, doğru ve akıcı biçimde geliştirebilirler. Ölçme ve Değerlendirme Dersler sırasında yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerde amaç; öğrencinin gelişimini izlemek ve olası problemlere zamanında çözüm bulabilmektir. Öğrencinin devam-devamsızlık durumu her hafta kontrol edilir. Belirli periyotlarda öğretmenler ve eğitim danışmanları, tüm grupların durumunu değerlendirir. Her kur ortasında ve sonunda sınav yapılarak, her kursiyere “kursiyer durum raporu” sunulur.

C1 ( İLERI 1 )

Bu seviyedeki bir öğrenci artık sınıf ortamında okuma , dinleme , konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye odaklanır .

Bu seviyedeki öğrenciler, uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir, anlatmak  akıcı bir şekilde kendini her alanda ifade edebilir , Akademik metinleri rahatlıkla okur ve yazarlar.

C2 ( İLERİ 2)

Öğrenci C2 seviyesinde her alanda geliştirdiği kelime ve dil bilgisi sayesinde , artık anadil seviyesinde 4 beceriyi de ustalıkla kullanır. Okuduğu ve duyduğu her şeyi hızlıca  ve kolaylıkla anlar ve yanıtlar. C2 yani ileri seviye Almanca seviyesi ,  ana dili seviyesine oldukça yaklaşılan  son seviyedir.

Almanca Seviyenizi Ölçmek için tıklayınız!

A1 AİLE BIRLEŞİMİ SINAVI

Aile Birleşimi Sınavı , Almanya’ya eşlerinin yanına  yerleşmek için başvuran vatandaşların Almanca seviyelerini belgelendiren bir sınavdır. Aile Birleşimi vizesi için A1 seviyesinde Almanca Dil Sertifikası sunulması gereken  en önemli belgelerden biridir.

Almanca kursu ücretleri, fiyat indirimleri ve kampanyaları hakkında en iyi ve doğru bilgiye; İstanbul’da BakırköyMecidiyeköy, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Altunizade ve Maltepe şubelerimizden ulaşabilirsiniz.

Ölçme Ve Değerlendirme

* Her kur ortasında ve sonunda sınav yapılarak, her kursiyere “kursiyer durum raporu” sunulur.

* Öğrencinin devam-devamsızlık durumu her hafta kontrol edilir.

*Her hafta yapılan ücretsiz aktivitelerle eğitim desteklenir.

HAFTAİÇİ SEANSLARIMIZ

SAATLER GÜNLER SÜRE ÖĞRENCİ SAYISI
19:00-21:30(3 DERS) PZT-SALI-ÇARŞ-PERŞ 75-100 DERS SAATİ      (6-8 HAFTA) 8-12

HAFTASONU SEANSLARIMIZ

SAATLER GÜNLER SÜRE ÖĞRENCİ SAYISI
09:00-12:30(4 DERS) CUMARTESİ-PAZAR 75-100 DERS SAATİ    (9-12 HAFTA) 8-12
15:30-19:00(4 DERS) CUMARTESİ-PAZAR 75-100 DERS SAATİ    (9-12 HAFTA) 8-12

*Ders saatleri sınıf mevcutlarına göre planlanmaktadır.

Kullanılan Kaynaklar

-Schritte, Huber Yayınları

-Menschen, Huber Yayınları

-Motive, Huber Yayınları