fbpx
Öngösterim Görseli

Fransızca Kursu

Dilko’da Fransızca Eğitimi’nde 6 kurluk bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Her bir program 100 ders saatinden oluşmaktadır. Eğitimler tercih edilen programın yoğunluğuna göre 13 – 16 hafta sürmektedir. Verilen eğitimlerin amacında öğrencinin dört becerisini de aynı anda (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) geliştirmek vardır.

 

Fransızca Kur Sistemi

A1- Niveau Introductif

Öğrenci, A1 düzeyinde genel olarak Fransızca dili ile tanışır ve temel bilgileri edinir. Düşünce, duygu ve ihtiyaçlarını basit bir şekilde ifade edebilir. Günlük hayata dair basit konuşmaları anlayabilir, kısa metinleri okuyabilir ve yazabilir. Yön sorma ve tarif edebilme, tavsiye verebilme, bir gününü anlatabilme becerileri kazanır. Kendini veya birini nasıl tanıtacağını bilir. Bir kişiye kendisi hakkında sorular sorabilir ve aynı tür soruları cevaplayabilir.

 

A2- Niveau Intermédiaire

A2 düzeyinde öğrenci; aile, iş, alışveriş gibi makro alanlarla ilgili yaygın olarak kullanılan cümle ve ifadeleri anlayabilir. Hayatının ve çevrenin çeşitli yönlerini basit terimlerle tanımlayabilir ve acil ihtiyaçlarını ifade edebilir. Gündelik çevre alanlarıyla (örneğin, basit kişisel bilgiler ve aile bilgileri, alışveriş, iş) ilgili cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir. Bilinen ve olağan konularda yalnızca basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren cümlelerle iletişim kurabilir.  Yakın çevresini nasıl tanımlayacağını öğrenebilir ve acil ihtiyaçlara karşılık gelen konuları tartışır.

B1- Niveau Seuil

Dilbilgisi ve pratik kullanım bilgileri bu düzeyde iyice gelişir. Bu düzeyde öğrenci, yaşadığı olayları anlatabilme; açıklama yapabilme becerileri kazanır. Okul, iş, boş zamanlar gibi konularda, konunun başlıca önemli noktalarını anlayabilir. Bilinen veya kişisel ilgi alanına giren konularda basit ve tutarlı konuşmalar üretebilir. Fransızca dilinin konuşulduğu bölgelerde, gezi sırasında ortaya çıkabilecek durumlarla başa çıkabilir. Bazı deneyimleri ve olayları, istekleri, hayalleri, ayrıca görüşleri veya kısa vadeli planları tanımlayabilir. Bir olayı veya rüyayı nasıl anlatacağını, bir umudu veya hedefi nasıl tanımlayacağını ve bir proje veya fikir için kısaca neden veya açıklama sunacağını öğrenir.

 

B2 – Niveau Avancé 

Bu seviyede öğrenci genel konular üzerine detaylı bilgi verebilir, kendini sözlü ve yazılı olarak akıcı bir şekilde ifade etmeyi öğrenir. Diyalog, tartışma, belirli konularda yapılan konuşma ve konferansları takip edebilir. Çok çeşitli konularda kendini açık ve detaylı bir şekilde ifade edebilir, güncel bir konu hakkında görüş bildirebilir ve farklı olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını açıklayarak konuşulanları yazıya dökebilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve ayrıntılı metinler üretebilir ve makaleler yazabilir. Uzmanlık alanlarındaki teknik argümanlar da dahil olmak üzere, hem somut hem de soyut konulara ilişkin karmaşık bir söylemin kilit noktalarını anlayabilir. Anadili Fransızca olan biriyle kendiliğinden ve kolay bir şekilde iletişim kurabilir.

 

C1- Niveau Autonome

Bu düzeyde öğrenci; uzun, zorlu metinleri anlayabilir ve çok fazla kelime aramak zorunda kalmadan kendini spontane ve akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Sosyal, profesyonel veya akademik yaşamda dili etkili ve esnek bir şekilde kullanmaya başlayabilir. Karmaşık konularda açık, iyi yapılandırılmış ve ayrıntılı metinler üretebilir.

 

C2- Niveau Maîtrise

Bu seviyeye gelen öğrenci okuduğu veya duyduğu hemen hemen her şeyi zahmetsizce anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan argümanları tutarlı bir şekilde özetleyebilir. Kendini artık spontane, çok akıcı ve net bir şekilde ifade edebilir ve karmaşık konulardaki bilgileri sentezleyebilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dersler sırasında yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerde amaç; öğrencinin gelişimini izlemek ve olası problemlere zamanında çözüm bulabilmektir. Öğrencinin devam-devamsızlık durumu her hafta kontrol edilir. Belirli periyodlarda öğretmenler ve eğitim danışmanları, tüm grupların durumunu değerlendirir. Kur içerisinde belli aralıklarla ara sınavlar yapılarak öğrencinin gelişimi kontrol edilir. Kur sonunda hem sözlü hem yazılı sınav yapılarak, her öğrenciye “öğrenci durum raporu” sunulur.