fbpx
Öngösterim Görseli

İtalyanca Kursu

Dilko’da İtalyanca Eğitimi’nde 6 kurluk bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Her bir program 100 ders saatinden oluşmaktadır. Eğitimler tercih edilen programın yoğunluğuna göre 13 – 16 hafta sürmektedir. Verilen eğitimlerin amacında öğrencinin dört becerisini de aynı anda (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) geliştirmek vardır.

İtalyanca Kur Sistemi

Livello A : Base
A1- Principiante
A2- Elementare

Öğrenci, A1 düzeyinde genel olarak İtalyanca ile tanışır ve temel bilgileri edinebilir. Düşünce, duygu ve ihtiyaçlarını basit bir şekilde ifade edebilir. Günlük hayata dair basit konuşmaları anlayabilir, kısa metinleri okuyabilir ve yazabilir. Yön sorma ve tarif edebilme, tavsiye verebilme, bir gününü anlatabilme becerileri kazanır. A2 düzeyinde aile, iş, alışveriş gibi makro alanlarla ilgili yaygın olarak kullanılan cümle ve ifadeleri anlayabilir. Hayatının ve çevrenin çeşitli yönlerini basit terimlerle tanımlayabilir ve acil ihtiyaçlarını ifade edebilir.

B1- Intermedio 

Öğrencinin dilbilgisi ve pratik kullanım bilgileri bu düzeyde iyice gelişir. Öğrenci, yaşadığı tecrübe ve olayları, hayalleri, umutları ve hedefleri anlatabilme; açıklama yapabilme becerileri kazanır. Okul, iş, boş zamanlar gibi alışılmış konularda standart dil, net bir şekilde kullanıldığında konunun başlıca önemli noktalarını anlayabilir. İtalyancanın konuşulduğu bölgelerde, gezi sırasında ortaya çıkabilecek durumlarla başa çıkabilir. Bilinen veya kişisel ilgi alanına giren konularda basit ve tutarlı konuşmalar üretebilir. Bazı deneyimleri ve olayları, umutları ve istekleri, ayrıca görüşleri veya kısa vadeli planları tanımlayabilir. Karmaşık olmayan makale ve yazıları okuyabilir.

B2 – Intermedio / Alto

Bu düzeyde öğrenci, genel konular üzerine detaylı bilgi verebilir, kendini sözlü ve yazılı olarak akıcı bir şekilde ifade etmeyi öğrenir. Diyalog, tartışma, belirli konularda yapılan konuşma ve konferansları takip edebilir, gazete yazılarını anlayabilir, konuşulanları yazıya dökebilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve ayrıntılı metinler üretebilir ve bir konuya bakış açısını açıklayarak makaleler yazabilir. Uzmanlık alanlarındaki teknik argümanlar da dahil olmak üzere, hem somut hem de soyut konulara ilişkin karmaşık bir söylemin kilit noktalarını anlayabilir. Anadili İtalyanca olan biriyle kendiliğinden ve kolay bir şekilde iletişim kurabilir.

 

C1-Avanzato

Bu seviyede öğrenci, daha uzun ve daha karmaşık cümleleri anlayabilir ve örtülü anlamları kavrayabilir. Fikirlerini nasıl ifade edeceğini fazla düşünmeden, akıcı ve spontane bir şekilde ifade edebilir. Artık dili sosyal, akademik ve mesleki amaçlarla esnek ve somut bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda açık, iyi yapılandırılmış ve ayrıntılı metinler üretebilir.

 

C2- Esperto

Öğrenci bu seviyede duyduğu veya okuduğu her şeyi kolaylıkla anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan argümanları tutarlı bir şekilde özetleyerek sentezleyebilir. En karmaşık durumlarda bile anlam farklılıklarını fark ederek kendini spontane, akıcı ve net bir şekilde ifade edebilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dersler sırasında yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerde amaç; öğrencinin gelişimini izlemek ve olası problemlere zamanında çözüm bulabilmektir. Öğrencinin devam-devamsızlık durumu her hafta kontrol edilir. Belirli periyodlarda öğretmenler ve eğitim danışmanları, tüm grupların durumunu değerlendirir. Kur içerisinde belli aralıklarla ara sınavlar yapılarak öğrencinin gelişimi kontrol edilir. Kur sonunda hem sözlü hem yazılı sınav yapılarak, her öğrenciye “öğrenci durum raporu” sunulur.