fbpx
Öngösterim Görseli

İngilizce Kursu – Elementary

Başlangıç (Elementary) Düzeyi her dilin olduğu gibi İngilizce öğretiminin de en temel aşamasıdır. Başka bir deyişle, İngilizce ile tanışma ve buna bağlı olarak da İngiliz kültürünü anlamaya giriş yapmak demektir.

Kurulduğumuz 1977’den bu yana verdiğimiz öğretim ve buna bağlı olarak edindiğimiz deneyimlerin sonucu olarak biliyoruz ki, bir yabancı dili öğrenmek yalnızca sözcük (kelime) ezberlemek ve o dilin gramer (dilbilgisi) yapısını özümsemekten çok daha fazlasıdır. O dilin konuşulduğu toplumun kültürünü tanımak ve bu dili ona göre konuşmak demektir.

Bu nedenlerle Başlangıç (Elementary) düzeyindeki kişiler, gramere (dilbilgisi) boğulmadan temel zamanlar ile cümleler kurarken, gündelik konuşma kalıplarını öğrenip listening (dinleme-anlama) etkinlikleri ile desteklenerek günlük hayatta gereksinim duyacakları İngilizceyi öğrenmeye başlamaktadırlar.