fbpx
Öngösterim Görseli

Çocuklar İçin İngilizce Kursu

• Yapılan araştırmalara göre çocuklar İngilizce öğrenmeye 6 ve 14 yaşları arasında başlayıp çalışmalarını konuşma ve dinleme üzerine yoğunlaştırırlarsa ileride mükemmel İngilizceye sahip olabilirler.

• İngilizce öğrenimine erken yaşta başlayan çocuklar İngilizceyi doğal bir şekilde eğlenerek öğreneceklerinden, özgüvenleri artacak ve takip eden süreçte diğer derslerinde de başarılı olacaklardır.

• Lisede veya Üniversitede, çocuğunuzun hazırlık okuması için zaman veya bütçe ayırmanıza gerek kalmayacaktır. • Erken yaşta eğitime başlamak, çocukların dile hâkimiyetini arttıracak ve bir yetişkinden daha kısa sürede ve daha iyi İngilizce öğreneceklerdir.

İngilizce konuşmanın önündeki en büyük engel formül ezberleme üzerine kurulu gramer temelli eğitimdir. DİLKO KIDS İlköğretim İngilizcesi, Eğitim Sisteminin esas amacı öğrencinin hedeflenen dilde iletişim kurmasını (konuşma ve anlama) sağlamaktır.

Öğrenci Merkezli Oyunlarla İngilizce Eğitimi olarak isimlendirdiğimiz Eğitim Programımız çocuklara temel konuşma yeteneğini şarkılar, oyunlar, etkinlik ve hikayelerle öğretme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Eğitim Sistemimizde öğrencilerin sevdiği derste başarılı olacağı gerçeğinden hareketle buna uygun ders içi etkinlikler uygulanır. Eğitim Sistemimiz geleneksel öğretim tekniklerinden farklıdır. Programın esas hedefi sözel ifade yeteneği ve konuşmadır. Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına yönelik içeriğiyle İngilizceyi ileri seviyelere kadar eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitimin ilk gününden itibaren hedeflenen dilde iletişim kurma öğretilmekte, öğrencinin tercüme yapmasını engellemek için doğrudan hedeflenen dilde düşünmesi sağlanmaktadır. İlköğretim İngilizce Programın ilk seviyesinde işlenen konular arasında alfabe, sayılar, tanışma diyalogları, hayvanlar, yön talimatları verme ve aile ilişkileri yer almaktadır. İlk seviyeden sonra öğrencilere fiil zamanları, ev hayatı ve çevre tasvirleri ile kelime bilgilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar sunulmaktadır. İlköğretim İngilizce Programı, çocukların yabancı dil eğitimini çocuk psikolojisine uygun olarak geliştirilmiş müfredat ve materyalle desteklemektedir.

DİLKO KIDS İlköğretim İngilizcesi programı sayesinde çocuğunuzda bu yaşlarda mevcut olan doğal konuşma yeteneğinin hızla geliştiğini göreceksiniz. Çocuğunuza İngilizce öğretmek için geç kalmayın. 14 yaşından sonra dil öğrenimi zorlaşmakta ve daha fazla çaba istemektedir. Erken yaşta eğitime başlamak çocukların dile hakimiyetini arttıracak ve bir yetişkinden daha kısa sürede ve daha iyi İngilizce öğrenecektir!

Eğitim Programımız yarınlara daha güvenli ve nitelikli gençler yetiştirebilmek amacıyla açılan DİLKO KIDS İlköğretim İngilizcesi, çocuklarımızın ilkokul 2. 3. 4. sınıftan itibaren katılabileceği çocuklar için İngilizce kursu önerileri sunuyor. Türk ve Yabancı öğretmenler eşliğinde projeksiyon, bilgisayar, CD/DVD gibi modern araçlarla donatılmış en fazla 18 kişiden oluşan sınıflarımızda İngilizce, yarının büyükleri için ders değil, ikinci dilleri olacaktır. Derslerin Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından paylaşılma oranı, eğitimi en başarılı hale getirecek şekilde ayarlanmıştır.

Eğitim süresince DİLKO KIDS İlköğretim İngilizcesi; kitap, CD ve materyalleri kullanılır. Çocuklarımız öğretmenleri ile eğlenerek yabancı dil öğrenmenin zevkini yaşayacaklardır. Tam ve etkin hizmet için eğitim süresi boyunca her türlü yardım ve destek tarafımızca sunulmaktadır. Eğitim esnasında öğrencinin dildeki gelişmesi takip edilerek programlarda gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Daha önceden İngilizce bilgisi olan öğrenciler Seviye Belirleme Sınavının ardından uygun sınıflara yerleştirilirler. Başlangıç seviyesinden itibaren konuşma ağırlıklı yapılan dersler sayesinde öğrencilerimiz kısa sürede konuşabilir duruma gelmektedirler.

Yatırımlarını sadece eğitim alanına yapan, hizmet verdiği kişi ve kurumların öncelikle kusursuz ve kaliteli hizmet alma hakkına saygı duyarak çalışmalarını sürdüren DİLKO KIDS, marka bilincini; köklü kurumsal kültürünün tüm çalışanlarca benimsenmesi ve artarak gelişen sorumluluk anlayışıyla sürdürülmesini ilke edinmiştir. Mutlu ve güzel yarınlar için çocukları DİLKO KIDS İlköğretim İngilizcesi programına bekliyoruz!

Dilko Kids Bilgi Formu