fbpx
Öngösterim Görseli

YKS-DİL: Dil Alanında Üniversiteye Hazırlık Çalışmaları (YKS Dil – YDT Kursu)

Üniversite hazırlık maratonunda adayların Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık alanları dışında seçebilecekleri yollardan biri de Dil puan türü ile öğrenci alan lisans bölümlerine hazırlanmaktır. Üniversite sınavının son basamağında bu puan türü ile üniversiteye yerleşmek isteyen adayların girdiği 80 soruluk bir yabancı dil testi uygulanmaktadır. Yenilenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, zorunlu olan ilk testin TYT (Temel Yeterlilik Testi) ertesi günü uygulanan Yabancı Dil Testine (YDT) giren adayların Yabancı Dil yerleştirme puanı hesaplanır ve adaylar başta İngilizce olmak üzere birçok dilde “Dil ve Edebiyat, Öğretmenlik veya Mütercim-Tercümanlık” bölümlerini tercih edebilirler. Dil puanının hesaplanmasında %40 oranında Temel Yeterlilik Testi, %60 oranında ise Yabancı Dil testi esas alınmaktadır.


Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) İçeriği

Yabancı Dil testinde adayların kelime bilgisi, dil bilgisi kuralları, okuduğunu anlama becerisi ile ilgili soruları çözmeleri beklenir.

Sınavın içeriğinde bulunan sorular:
-5 kelime sorusu
-10 dil bilgisi sorusu
-5 parçada boşluk doldurma sorusu
-8 cümle tamamlama sorusu
-12 çeviri sorusu
-15 paragrafta anlam sorusu
-5 karşılıklı konuşma sorusu
-5 anlamca yakın cümle sorusu
-5 verilen duruma uygun cümle bulma sorusu
-5 paragraf tamamlama sorusu
-5 paragrafta anlamı bozan cümle sorusu

DİLKO YKS Dil – YDT Kursu İle Yabancı Dil Testine Hazırlık

DİLKO, Yabancı Dil alanından üniversiteye hazırlık konusunda öncü bir eğitim kurumudur. Yıllar boyunca binlerce öğrencinin saygın üniversitelerde önemli bölümlere yerleşmesini sağlamış olan köklü bir eğitim geleneğine sahiptir.

Yabancı Dil sınavlarına ilişkin hazırlık ürünlerinin en büyük içerik üreticilerinden olan Dilko Yayıncılık tarafından özel olarak hazırlanan setlerin kullanıldığı ve sınav uzmanı öğretmenler tarafından yönetilen eğitimlerimizle, akademik kelime bilgisi, akademik dil bilgisi ve soru çözümü alanlarında kendinizi geliştirebilir, hayalinizdeki üniversiteye adım adım yaklaşabilirsiniz. 

DİLKO yayın kurulu tarafından hazırlanan yayın setlerini kullandığımız programımızı 4 ana başlığa ayırabiliriz:

Dil bilgisi Çalışmaları

Alıştırma kağıtları, yaprak testler, dil bilgisi konu anlatım kitabı ve soru bankaları ile desteklenen dil bilgisi çalışmalarımızda, İngilizce dilindeki tüm dilbilgisi konuları detaylı olarak incelenmekte ve öğrencilerin performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarına imkan verecek şekilde ve sayıda alıştırma ve soru çözümü yapılmaktadır.

Kelime Çalışmaları

İleri düzeyde dil hakimiyetine ulaşabilmek için, öğrencilerin, girdikleri sınavlardaki kelime sorularını çözebilecek ve okudukları metinleri rahatlıkla anlayabilmelerini mümkün kılacak kadar kelime bilgisine sahip olmaları gerekir.

DİLKO YKS Dil – YDT Kursu (Üniversite Hazırlık) içinde yapılan çalışmalarla adayların 3000 kelimeyi etkin şekilde kullanabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.

Titizlikle seçilmiş kelime listeleri üzerinden yapılan çalışmalarda, öğrenciler kelime alıştırma kitapları, kelime testleri, örnek cümle ve anlamların verildiği özel hazırlanmış sözlükler ve kelime çalışma derslerinde öğretilen kelime çalışma yöntemleri ile hedeflenen sayıda kelimeyi öğrenebilmektedirler.

Soru Tiplerine Yönelik Çalışmalar

Dilbilgisi ve kelime çalışmalarında belli bir seviyeye gelmiş öğrencilerin, girecekleri sınavda sorulan soru tipleri ile ilgili yeterince çalışma yapmış olmaları ve gerekli soru çözme tekniklerine sahip olmaları son derece önemlidir.

DİLKO üniversite hazırlık YKS Dil kursu içinde soru tiplerine yönelik yaprak testler ve soru bankaları kullanılarak gerekli soru çözme teknikleri adaylara öğretilmektedir.

Deneme Sınavları Çözümü

Dilbilgisi ve kelime çalışmaları ile İngilizce seviyesini; soru tiplerine yönelik çalışmalar ile soru çözüm tekniklerini geliştirmekte olan adayların, girecekleri sınava denk hazırlanmış ve benzer koşullarda uygulanan deneme sınavları ile de sınav pratiklerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Bu ihtiyacı giderebilmek için, DİLKO YKS-Dil Üniversite Hazırlık Kursu içinde öğrencilerimiz, 20’den fazla deneme sınavına gireceklerdir.

İlgili Blog Yazıları

Üniversiteye yerleşmek isteyen lise mezunu adaylar için uygulanan güncel öğrenci seçme sınav sisteminin ismi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Bu sınav sistemi kendi içinde üç sınav barındırır.

TYT: Temel Yeterlilik Testi: Yükseköğrenim görmek isteyen bütün adayların girmesi zorunlu olan birinci sınav.

AYT: Alan Yeterlilik Testi: Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel puan türleri ile öğrenci alan bölümlerde lisans öğrenimi görmek isteyen adayların girmesi zorunlu olan sınav.

YDT: Yabancı Dil Testi: Dil puan türü ile öğrenci alan bölümlerde lisans öğrenimi görmek isteyen adayların girmesi zorunlu olan sınav.

Bu üç sınav içinden dil puan türü ile hazırlanan öğrenciler için ikisi zorunludur: TYT ve YDT.

TYT içinde 9 ve 10.sınıf konularından oluşan 40 Matematik, 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler (5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü), 20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji) sorusu içerir. TYT’de toplam süre 135 dakikadır.

Yapılan düzenlemeler ile bir süre önce liselerde alan seçimi kaldırılmış ve üniversite sınavı açısından bütün adayların katsayı olarak eşit görüldüğü bir sisteme geçilmiştir. Son eklemeler ile bu sistemde öne çıkan dersler “merkez ders” olarak adlandırılan Türkçe ve Matematik olmuş, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerine ait sorular hem sayı olarak hem de puan değeri olarak Türkçe ve Matematik derslerine nazaran geride kalmıştır.

Bu nedenle dil puan türünde başarılı olmak isteyen adaylar için TYT’deki Türkçe ve Matematik soruları çok büyük önem taşır. TYT’nin tercih yaparken kullandığımız “yerleştirme puanına” etkisi %40 olarak belirlenmiştir.

YDT ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde yapılan dil puan türüne ait alan sınavıdır. İçinde farklı kategorilerde sorular barındırır. Bu sınavın “yerleştirme puanına “ etkisi %60 olarak belirlenmiştir.

Bu iki sınavın yanı sıra, adayın “yerleştirme puanına” etki eden üçüncü faktör Ortaöğretim Başarı Puanıdır.

Dil puan türü ile üniversiteye hazırlanan bir aday hem TYT’ye, hem YDT’ye hazırlanır. 9 ve 10.sınıfta görülen Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularının yanı sıra, İngilizce sorularını çözmesini sağlayacak kelime, dil bilgisi ve soru çözüm yöntemleri ile donanması gerekir.

Dil puan türü ile üniversiteye yerleşmek isteyen adayların girdiği Yabancı Dil Testi (YDT) 80 soruluk ve 120 dakika süresi olan bir çoktan seçmeli sınavdır.

2009 yılına kadar YDS adıyla düzenlenen ve 100 soru olan sınav, 2010 yılından beri 80 soru olarak hazırlanmaktadır. 2010-2017 yılları arası LYS-5 ismi ile uygulanan sınav 2018 ve 2019 yıllarında YDT adı altında uygulanmıştır.

Şimdi soru içeriklerine ve bizden neler istediğine bir bakalım:

 1. Kelime soruları:

Sınavın ilk beş sorusu olarak karşımıza çıkan kelime sorularında, birer adet isim, sıfat, zarf, fiil ve phrasal verb sorusu bulunmaktadır. Hangi sözcük türü soruluyorsa, sorunun bütün şıkları o sözcük türüne ait olur. Akademik kelime bilgisi ve cümle çözümlemesi iyi olan adaylar için çok rahat beş doğru yapılabilen bir bölümdür.

 1. Dil bilgisi soruları:

Soru kökünü oluşturan cümle içinde verilen boşluklara çeşitli dil bilgisi unsurlarının yerleştirilmesini isteyen bu soru türü sınavın 7-16. soruları arasını kapsar. Bu bölümdeki on sorunun konu dağılımı son yıllarda “Tenses, Modals, Passives, Conjunctions, Prepositions, Determiners” başlıkları üzerine yoğunlaşmıştır. Sınavın bilgi içerikli ve eleyici bölümlerinden biri olan dil bilgisi soruları üst düzey kural hakimiyeti gerektirir.

3. Cloze test:

Bir sütun halinde verilen ve içinde beş adet boşluk barındıran bir paragraftan oluşan Cloze Test sınavın bir diğer zorlu bölümüdür. Bu beş soru dil bilgisi veya kelime içerikli olabilir. Bu soru türünde hem kural bilgisi hem de paragrafın akışını takip edebilme becerisi ölçülür.

4. Cümle tamamlama:

Sınavın bu bölümünde 8 adet soru bulunmaktadır. Bir bölümü verilen cümlenin diğer yarısının şıklardan hangisi olabileceği sorulmakta ve ağırlıklı olarak bağlaç hakimiyeti sorgulanmaktadır.

5. Paragraf

YDT içerisinde 5 adet paragraf ve her bir paragraf için 3’er soru barındırır. Genel kültür, bilim, sanat içerikli paragrafları okuyup doğru şekilde anlam çıkarmak için çok iyi bir kelime bilgisi ve dil bilgisi hakimiyeti gerekir. En yaygın soru türleri parçadan anlam çıkarma, paragrafın başlığını bulma, paraçada kullanılan bir kelimenin eş anlamlısını bulma gibi sorulardır. Paragraf soruları sınavın adaylar tarafından en zorlu bulunan bölümlerinin başında gelir.

 1. Karşılıklı konuşma:

Bu soru türünde iki kişi arasında geçen bir konuşma metni verilir ve konuşmacılardan birinin boş bırakılan noktadaki sözünü bulmamız istenir. Kelime bilgisi ve anlam bütünlüğünü bulma becerimizi kullanarak bu diyalogu mantıklı şekilde tamamlamamız gerekir. 5 soru içeren bu bölüm sınavın nispeten daha rahat çözüldüğü düşünülen kısımlarındandır.

7.  Anlamca yakın:

5 soru barındıran bu bölümde İngilizce şıklar arasından soruda verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın olanını seçmemiz istenir. Soru kökünde kullanılan kelimelerin ve bağlaçların eş anlamlıları kullanılarak oluşturulmuş yakın anlamlı şıklar bizi çelişkiye düşürür. Bu bölüm için de sınavın zorlu bölümlerinden biri demek doğru olur.

 1. Verilen durum:

Çoğu adaya göre sınavın en kolay çözülen soruları durum sorularıdır. Soru kökünde bir sahne tasvir edilir ve ortaya çıkan duruma uygun düşen bir ifade seçmemiz istenir. Okuduğunu anlamaya dayalı ve 5 soru barından bu bölüm diğer soru türlerine göre daha az net bilgi istediği için adayların çoğu tarafından rahat bulunur.

9. Parça tamamlama:

5 soru barındıran bu soru türünde 4 veya 5 cümlelik bir paragraftaki eksik cümleyi bulmamız ve paragrafı uygun şekilde tamamlamamız istenir. Paragrafın anlam akışı, kullanılan bağlaçlar ve cümle geçişlerindeki tutarlılık bize yol gösterir. Bu soru türü için de sınavın en zor bölümlerinden biri demek mümkündür.

10. Çeviri

6 adet Türkçe-İngilizce, 6 adet İngilizce-Türkçe olmak üzere verilen cümlelerin en uygun çevirisini bulmamızın istendiği bu soru türü birçok adaya göre sınavın en kolay sorularını barındırır. Cümlede yer alan yapıları iyi bir şekilde tespit edip, karşılıklarını verilen şıklarda bulabilmek bu soruları doğru yapmanın en rahat yoludur.

11. Anlam bozan:

Roma rakamları ile 1’den 5’e kadar numaralandırılmış cümlelerden anlatımın akışını bozanı seçmeye dayalı bu soru türünde 5 soru bulunur. Paragraf akışını ve cümle geçişlerini takip etmeyi gerektiren bu soru türü de sınavın seçici bölümlerindendir.

 1. YDT netlerimi arttırmak için yapmam gerekenler nelerdir?

  -Çoğu aday YDT netlerini arttırmak için kolay yollar tercih etmeye meyilli olur ve “kolay soru çözüm taktikleri, soruyu okumadan çözme yolları” gibi başlıkların cazibesine kapılır. YDT üç ayaklı bir temel üzerine oturur: 1-Kelime bilgisi, 2-Dil bilgisi hakimiyeti, 3-Okuduğunu anlama becerisi. Netlerini arttırmak isteyen adaylar her şeyden önce düzenli ve istikrarlı bir şekilde kelime çalışmalıdır. Geçmiş yıllarda yaoılan sınavlardan, kelime kitaplarından, testlerden derlediği yeni kelimelere maruz kalma oranını arttırmalı ve onları uzun süreli hafızasına almanın yollarını aramalıdır.Bir diğer vazgeçilmez unsur da dil bilgisi hakimiyetidir. Adayların hem Türkçe’de, hem İngilizce’de kuralları çok iyi bilmesi ve cümleleri bu kurallara göre yorumlayabilmesi gerekir. Kuralları ezberlemekten çok, özümsemek ve hazmetmek gerekir. Bu da ancak çok fazla örnek cümle görerek olabilir.Okuduğunu anlama becerisini arttırma çalışmaları da kelime ve dil bilgisi çalışmalarına eşlik etmelidir. İyi bir dil öğrencisi çok okumalıdır. Gerek İngilizce, gerek Türkçe kitaplar okumalı ve bunun yanı sıra interneti doğru kullanarak sınavda göreceği paragraflara benzer haber içeriklerini takip etmelidir.
 2. Almanca veya Fransızca bir bölüm okumak istiyorum. Sınava İngilizce’den girebilir miyim?
  -Bu konuda okulların ve bölümlerin farklı tercihleri vardır. Tercih kılavuzu içinde yer alan bütün bölümlerin “Özel Koşullar” diye ifade edilen kısıtları bulunmaktadır. Tercih etmek istediğiniz bölümün özel koşullarını mutlaka kontrol etmelisiniz. Örneğin; İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü sınava hem İngilizce hem de Fransızca dillerinde giren öğrencileri kabul ederken, aynı üniversitenin Fransızca Mütercim-Tercümanlık bölümü yalnızca sınava Fransızca’dan giren öğrencileri kabul etmektedir.
 3.  Dil puan türünde TYT’nin önemi nedir? Hiç matematik neti yapmadan iyi bir üniversite kazanabilir miyim?
  -TYT bütün puan türleri açısından çok önemli bir yer tutar. Dil puan türünde de üst düzey başarılar için TYT’de iyi bir puan yapmak gerekir. Alanların kaldırılmasıyla birlikte 1 Matematik neti sayısal puan türünde ne ifade ediyorsa, dil puan türünde de aynı şeyi ifade etmektedir. Dil puan türünde iyi bir bölüm kazanmak isteyen adaylar Türkçe testinde 35 doğru ve üstü, Matematik testinde 20 doğru ve üstünü hedeflemek durumundadır.4. Dil-1, Dil-2, Dil-3 puan türleri devam ediyor mu?
  -Bir önceki üniversiteye giriş sistemi olan YGS-LYS sisteminde dil puan türü bölümü okunacak dillere göre üçe ayrılmış ve bunlar Dil-1, Dil-2, Dil-3 olarak adlandırılmıştı. Dil-1 İngilizce, Almanca, Fransızca bölümlerini, Dil-2 diğer batı dillerine ait bölümleri, Dil-3 de doğu dillerine ait bölümleri ifade ediyordu. YKS sistemi içerisinde bunların tamamı kaldırıldı ve bütün alanlarda tek puan türüne geri dönüldü.5. Dil alanını seçmek istiyorum fakat ailem ve çevremdeki insanlar bunun yanlış bir karar olduğunu söylüyor, ne yapmalıyım?
  -Lise öğrencileri için üniversite hazırlık aşamasında bölüm seçmek çok zor bir süreçtir. Herkesin başarılı olduğu ve çalışmaktan keyif aldığı dersler farklı olabileceği gibi, çevre ve arkadaş etkisi ile de seçimler yapılabilmektedir.Dil puan türü yılları içinde adayların yerleşme oranının en yüksek olduğu puan türü olmuştur. Nicelik olarak diğer puan türlerine göre daha az bölüm barındırsa da, bu bölüm mezunları nitelik olarak çok iyi yerlere gelebildiği için başarılı mezunlar genellikle iş bulma sıkıntısı yaşamazlar. Dil puan türündeki öğrencilerin çok büyük çoğunluğu Öğretmenlik, Edebiyat ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerine yerleşirler. Bu bölümlerin tümünde sözel ve yazılı iletişim becerileri çok yüksek, yabancı dilde kendini ifade etme yeteneği bulunan, genel kültürü ve farkındalığı yüksek bireyler yetiştirilir. Gerek kamuda, gerek özel sektörde becerileri ile çok iyi yerlere gelebilirler.6. Aynı anda hem dil alanı hem de başka bir alandan üniversiteye hazırlanabilir miyim?
  -Güncel üniversite sınav sistemi alan ve katsayı uygulamalarını kaldırdığı için birden fazla alandan hazırlanmak ve sınava girmek konusunda teknik olarak bir engel bulunmamaktadır. Fakat dört dörtlük bir hazırlık süreci için adayların seçmek istedikleri puan türüne daha net karar vermeleri ve bütün hazırlıklarını buna odaklayarak yapmaları tavsiye edilir. Özellikle ortak testleri olmayan iki puan türüne aynı anda hazırlanmak oldukça yorucu olabilir.