fbpx
Öngösterim Görseli

Dilimize Girmiş İngilizce Kelimeler 2

Bu blog yazımız yabancı dil öğrenme aşamasındakileri biraz olsun rahatlatacaktır diye düşünüyoruz.

İlk bölümde paylaştığımız Türkçeleşmiş İngilizce kelimelerin listesini oluşturmaya başlamıştık. Listeye yeni kelimeleri ekleyerek, aslında İngilizce bilmeseniz de İngilizce kelime bilginizin olduğunu bu paylaşımımızla sizlere gösterebilmeyi hedefliyoruz.

O zaman bir de şu kelimelere göz atalım.

Kelimelerin Türkçeye Geçmiş Halleri

Türkçeye geçmiş hali               İngilizce Yazılışı                Türkçe eş anlamlısı
Adapte Olmak Adapt Uymak
Agresif Aggeressive Saldırgan / Kavgacı
Airbag Airbag Hava Yastığı
Aktivasyon Activation Etkinleşme
Aktüel Actual Güncel
Alfabe Alphabet Alfabe
Amatör Amateur Deneyimsiz
Alternatif Alternative Seçenek / Yerine Geçebilen
Anatomi Anatomy Gövdebilim (Tıp)
Analiz Analysis Test / Tahlil
Animasyon Animation Canlandırma
Anons Etmek Announce Duyurumak / İlan Etmek
Ansiklopedi Encyclopedia Bilgi veren kitap serisi
Antipati Antipathy Karşıt Duygu
Ambulans Ambulance Cankurtaran Arabası
Arşiv Archive Belgelik / Kayıt
Ambians Ambiance Hava / Ortam
Argüman Argument Sav / Tartışma / İddia
Aksiyon Action Eylem
Ajanda Agenda Gündem / Görüşülecek Yer
Ajans Agency Acente
Anekdot Anecdote Kısa Hikaye
Analitik Analytic Çözümsel
Anormal Abnormal Olağan Dışı / Uygun Olmayan
Asit Acid Kimyasal Bileşik
Astroloji Astrology Yıldızbilim
Aroma Aroma Güzel Koku
Asistan Assistant Yardımcı Eleman
Aristokrasi Aristocracy Soylu Yönetim
Artist Artist Sanatçı / Oyuncu
Antifiriz Antifreeze Donmayı Önleyici
Aranjman Arrangement Düzenleme
Atmosfer Atmosphere Havayuvarı
Aktivite Activity Etkinlik
Aktif Active Etkin
Alkol Alcohol İçki
Akademi Academy Yüksek Okul
Anonim Anonymous Adsız
Albüm Album Plak / Footğraf Albümü
Otomatik Automatic Kendi Kendilen Olan

Dilimize giren ingilizce kelimeler birinci yazısı için tıklayınız.