fbpx
Öngösterim Görseli

Prefix ve Suffix Öğrenerek Kelime Bilginizi Genişletebileceğinizi Biliyor muydunuz ? (1. Bölüm Prefixes)

İngilizce öğrenirken en iyi İngilizce kursuna da gitseniz, İngilizce özel ders de alsanız yine de öğrenirken araştırma self-study ( kendi kendinize çalışmak) yapmalısınız. Her gün yeni kelimeleri, kelime dağarcığınıza katmalısınız. Biz Dilko olarak, İngilizce bir süre değil, ömür boyu öğrenme gerektirir anlayışını savunuyoruz.

Yabancı dil öğrenmeyi gözünüzde büyütmeyin, araştırın, okuyun, öğrenmeye her zaman açık olun.

O zaman, öncelikle, PREFIX (ön ek) nedir ondan bahsedelim.

PREFIX (Ön Ek ) Nedir?

Prefix, kelimenin başına gelerek o kelimeye farklı bir anlam katar.

Bir kelimeyi başına gelerek, ona olumsuz anlam veren Prefix ve örneklerini anlamlarıyla inceleyelim.

A-, An-,Un-, Non-, Im-, In-, Il-, Ir-, Dis- de bir kelime anlamını olumsuz yaparlar.

 

Able Yetenekli / Yapabilen Unable Yapamaz / Aciz
Acceptable Uygun/Kabul Edilir Unacceptable Kabul Edilemez
Afraid Korku / Korkmuş Unafraid Korkusuz
Believable İnanılır / Güvenilir Unbelievable İnanılmaz
Deserved Hak Edilmiş Undeserved Hak Edilmemiş
Legal Yasal ilegal Yasadışı
Moral Ahlaki Amoral Ahlak dışı
Perfect Kusursuz Imperfect Kusurlu / Eksik
Regular Düzenli Irregular Düzensiz
Real Gerçek Unreal Hayali
Agreement Anlaşma Disagreement Anlaşmazlık
Organic Canlı Inorganic Canlı olmayan

Olumsuz anlam dışında birçok farklı anlam kazandıran Prefix ve anlamlarını da inceleyelim.

PREFIX-ANLAMI ÖRNEKLER
Auto – Kendi Kendine Autobiography (özgeçmiş)
Bi – İki / İkişer Billingual (iki dil bilen)
Co – Birlikte / Yanında Co-Pilot (Yardımcı Pilot)
En – İçine almak / kavramak Enclose (Çevrelemek, kuşatmak)
Extra – Daha fazla / dışında Extraordinary (Olağan dışı)
Homo – Aynı / benzder Homophone (Eş sözlü sözcük)
Hyper – Yüksek / fazla Hyperative (Aşırı Etkin)
Inter – Arasında Interstellar (yıldızlar arasında)
Intra-, Intro Arasında -içinde Introspective (iç gözlem)
Macro– (Geniş) Macroeconomic (büyük ekonomi – ülke ekonomisi)
Micro – (Küçük) Microeconomic (küçük ekonomi.- birey ekonomisi)
Post– (Sonra) Postoperative (Ameliyat Sonrası )
Pre– (Önce) Precede (Önde Olmak, Üstün Olmak)
Sub– (altında) Submarine (denizaltı)
Tri– (üç, üçüncü) Triangle (üçgen)
Uni– (tek) Unicycle (Tek tekerlekli bisiklet )