fbpx
Öngösterim Görseli

Dilimize Girmiş İngilizce Kelimeler

Birçoğumuz İngilizce çalışırken kelime ezberinin ne kadar zor olduğundan yakınırız.

Kelime öğrenmek için kimimiz İngilizce kitaplar okur, kimimiz altyazılı yabancı filmler izler, kimimiz de yabancı müzikler dinleriz.

Ancak, işimiz aslında sandığımızdan daha kolaydır; çünkü Türkçeye girmiş o kadar çok İngilizce kelime vardır ki çoğumuz günlük konuşmada bunları kullandığımızın farkında değilizdir.

Bu evin dizaynını çok beğendim derken dizayn kelimesinin İngilizce design (tasarım) kelimesinden, Yarın meydanda bir miting varmış cümlesindeki miting kelimesinin İngilizce meeting (toplanma) kelimesinden geldiğini, İşe alırken baktığımız kriterler şunlardır cümlesindeki kriter=criteria (ölçüt) olduğunu biliyor muydunuz acaba?

O zaman şimdi, ara ara sayfamızda yayınlayacağımız bu kelimelerin ilk kısmına beraber bir göz atalım.

İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

komünikasyon – communication iletişim
deklare etmek – declare bildirmek, beyan etmek
mantalite – mentality zihniyet
spontane – spontaneous kendiliğinden
partner – partner eş, arkadaş
absürt – absurd gülünç, saçma
illegal – illegal yasadışı
revize etmek – revize gözden geçirmek
global – global küresel
perspektif – perspective bakış açısı
prezentasyon – presentation sunum
izolasyon – isolation yalıtım
objektif – objective nesnel, tarafsız
jenerasyon – jeneration nesil, kuşak
link – link bağlantı
doküman – document belge
versiyon – version sürüm, uyarlama
elimine etmek – eliminate elemek
imitasyon – imitation taklit
empoze etmek – impose dayatmak