fbpx
Öngösterim Görseli

Simple Past Tense / İngilizce Geçmiş Zaman

simple-past-tense

Simple Past Tense / Geçmiş Zaman Kullanımı Nasıldır?

simple past tense

Simple Past Tense(Geçmiş Zaman) geçmişte olmuş bitmiş ve tamamlanmış olayların veya durumların anlatımında kullanılır.
Buna göre Geçmiş Zamanı kullanırken, ifade edilmek istenenin bir durum mu yoksa olay mı olduğuna dikkat etmek gerekir.

Geçmiş bir durumu ifade etmek için TO BE(OLMAK FİİLİ) fiillini geçmiş zamanda çekimlemek gerekirken;

geçmiş bir olayın anlatımında ACTION VERBS(HAREKET FİİLLERİ)’lerin geçmiş halleri kullanılır.

 

 

Şimdi detaylı olarak TO BE ve ACTION VERBleri Geçmiş Zamanda inceleyelim:

Past of Verb TO BE(Olmak Fiilinin Geçmiş Hali)

Yukarıda belirtildiği gibi TO BE FİİLİ, içinde hareket bulundurmayan bir durumu ifade ederken kullanılır. Türkçe’deki karşılığı İSİM CÜMLELERİdir.

  • I was at home yesterday – Dün evdeydim.
  • She was ill last week – Geçen hafta o hastaydı.

Aşağıda TO BE FİİLİNİN kişi zamirleriyle çekimini, tüm cümle kalıplarıyla inceleyelim;

OLUMLU CÜMLE OLUMSUZ CÜMLE SORU CÜMLESİ
I was cold I wasn’t cold Were you cold?
She was cold She wasn’t cold Was she cold?
He was cold He wasn’t cold Was he cold?
It was cold It wasn’t cold Was it cold?
You were cold You weren’t cold Were you cold?
We were cold We weren’t cold Were you cold?
They were cold They weren’t cold Were they cold?

 

ACTION VERBS(Hareket Fiileri)

Geçmiş zamanda hareket fiilleri,  DÜZENLİ FİİLLER(REGULAR VERBS) ve DÜZENSİZ FİİLLER(IRREGULAR VERBS) olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş zamanda kullanırken –ED takısı eklenirken, Düzensiz fiillerle fiilin ikinci hallerini(VERB 2) kullanırız.

REGULAR VERBS(Düzenli Fiiler)

I watched Tv last night.

I stayed at a hotel last summer.

I cooked chicken for diner.

IRREGULAR VERBS(Düzensiz Fiiller)

Düzensiz fiillere birkaç örnek vermek gerekirse;

VERB 1 VERB 2
have had
go went
sleep slept

I had a lot of homework yesterday.

I went to Paris last year.

She slept late last night.

Aşağıdaki tabloda ACTION VERB leri tüm cümle formlarıyla inceleyelim;

OLUMLU CÜMLE OLUMSUZ CÜMLE SORU CÜMLESİ
I worked yesterday I didn’t work yesterday Did you work yesterday?
She slept late She didn’t sleep late Did she sleep late?
He had breakfast He didn’t have breakfast Did he have breakfast?
It rained It didn’t rain Did it rain?
We watched TV We didn’t watch TV Did you watch TV?
They came early. They didn’t come early Did they come early?
You ate all the cake You didn’t eat all the cake. Did you eat all the cake?

ACTION VERBS İLE İLGİLİ GENEL NOTLAR;

  • Olumsuz ve Soru cümlelerinde fiilin birinci hali kullanılır.