fbpx
Öngösterim Görseli

İngilizcenin Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Önemi

ahistorical1a

İNGİLİZCENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ ÖNEMİ

Dünyada bilim, kültür ve iş dünyasının ortak dili olan İngilizce, 2 milyar kişi tarafından ana dil olarak konuşulan Çince ile birlikte dünyanın en çok konuşulan ve dünya üzerinde her alanda en çok geçerliliğe sahip dili. Dünya üzerindeki hangi ülkeye baksak o ülkedeki insanların ilk olarak İngilizce öğrenmek istediğini görürüz.

Peki ya İngilizcenin ilk olarak tarih sahnesinde nasıl ortaya çıktığını ve nasıl bu kadar önemli hale geldiğini düşündünüz mü? Gelin hep birlikte bunlara göz atalım.

Eski İngilizce

İngilizce ilk olarak 5. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmış bir Batı Cermen dilidir. Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen dilleri alt ailesinin batı koluna mensuptur. Kavimler Göçü ile Britanya Adalarına göç eden Cermen kavimleri, bu adada yaşayan Keltleri adadan sürerek dilin yayılmasını sağlamıştır. Dil adını ise adaya yerleşen ve Saksonlar ile karışan Anglosaksonlardan almıştır. Bu kavimler dillerine “Anglik” demişlerdir. Daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde Britanya Adaları’na gönderilen rahipler, buraya İncilin Latince çevirilerini getirmiş ve Latincenin uzun yıllar etkisinin baş göstermesine neden olmuştur.

Orta İngilizce

1066 yılında Normanya Dükü William İngiltere’yi işgal eder. Günümüzde Fransa’nın bir parçası olan Normandiya’nın dili o zamanlar Modern Fransızca’ya benzeyen bir dildir ve Normanlar da işgal ettikleri topraklara bu dilleri dayatmaya başlarlar. O zamanlar hâkim topluluk Normanlar olduğu için bu süreçte yönetici sınıfın Fransızca halkın İngilizce konuştuğu bir yapı ortaya çıkar. Ancak zaman içinde bu iki dil karışmaya başlar ve 14. yüzyıldan itibaren İngilizce daha baskın bir hal almaya başlar.

Uluslararası Bir Dil Olarak İngilizce

İngilizcenin uluslararası bir ortak dil olarak rolü İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana ABD’nin ekonomik ve askeri küresel üstünlüğü ve bilimsel ve teknolojik ilerlemeleriyle ivme kazanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde İngilizce modernleşmenin ve teknolojinin dili olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki çoğu bilimsel ve teknik derginin dili İngilizcedir. Uluslararası ticarette ve uluslararası konferanslarda önemi oldukça büyüktür, reklam ajansları ve birçok marka sloganlarının uluslararası alanda en büyük etkiyi yakalamaları için sloganlarını İngilizce yazarlar.

İngilizcenin başlıca ikinci dil olduğu Nijerya, Hindistan, Singapur gibi bazı Amerikan İngilizcesi veya İngiliz İngilizcesi gibi belirli lehçelere sıkışmak yerine kendi yerel İngilizcelerini üretmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu yerelleştirme çalışmaları ne kadar ülkenin içişlerinde İngilizcenin devam etmesi bakımından iyi olsa da ülkede bu konuda belirlenen standart kuralların olmaması öğretmenleri ve akademisyenlerin hangi normlara yönelmeleri konularında kafalarını karıştırmaktadır. Bazı durumlarda ise öğretmenlerin belirsizliği, İngilizce öğrenimlerinin yetersiz olmaları bu durumları daha da kötüleştirmektedir.

İngilizcenin mevcut uluslararası dil olarak rolü, coğrafi olarak yayılmasında ve yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla kazandığı prestij ve pratik değerden kaynaklanmaktadır. Bunu İngilizcenin diğer dillere kıyasla daha üstün olmasına bağlamak adil olmaz. İngilizce çoğu dile kıyasla daha az çekime sahiptir, bu nedenle yabancı öğrencilerin çekimleri ezberlemesi gerekmez. Doğal cinsiyet yerine dilbilimsel cinsiyete sahiptir, bu nedenle öğrenenler her bir ismin cinsiyetini ezberlemek zorunda değillerdir.

Tarih boyunca dünyada etkin olmuş küresel diller birçok defa değişmiş olsa da 19.yüzyılda başlayan kalkınmasını 20.yüzyıl boyunca çok önemli bir noktaya taşımış olan İngilizce’nin hakimiyeti internetin dili olması sebebiyle de uzun yıllar daha sürecek gibi görünüyor.

İngilizcenizi geliştirmek kendinize yapabileceğiniz en büyük yatırımdır. Yeni yılda bu yatırımı gerçekleştirmek için eğitimlerimiz hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.

Yazan: Kaan Uzunçınar