fbpx
Öngösterim Görseli

İngilizce’de “ed” ve “-ing” Alan Sıfatlar

İngilizcede bazı sıfatlar –ed ve –ing ekleri ile biterler.

-ing eki almış olan sıfatlar genel olarak bir kişi durumun bir iş yaptığını tanımlarken, -ed eki almış sıfatlar ise bir etkilenilen bir durumu veya bir duyguyu tanımlamak için kullanılırlar.

-ing eki ile biten sıfatları active yani etken yapılı, -ed ile biten sıfatları passive yani edilgen yapılı düşünebiliriz. Active yapılarda özne bir iş yaparken, passive yapılarda özne bir işten etkilenmektedir.

 

My brother is annoyed. –  Erkek kardeşim sinirlendi. (başkası onu sinirlendirdi)

My brother is annoying. – Erkek kardeşim sinir bozucudur. (o başkalarını sinirlendirir)

 

Participants are fascinated by the show – Katılımcılar şovdan büyülendi.

The show is really fascinating. – Şov gerçekten büyüleyici.

 

 

-Ed Ve -İng Alan Sıfatlar Nelerdir?

-ED , -ING eki ile biten sıfatları gözden geçirelim;

tired – yorgun tiring – yorucu
excited – heyecanlı exciting – heyecan verici
worried – endişeli worrying – endişe verici
confused – kafası karışmış confusing – kafa karıştırıcı
interested – ilgili interesting – ilgi çekici
relaxed – rahat relaxing – rahatlatıcı
shocked – şaşırmış shocking – şaşırtıcı
depressed – üzüntülü depressing – üzücü
bored – sıkılmış boring – sıkıcı
inspired – ilham almış inspiring – ilham verici
terrified – korkmuş terrifying – korkutucu
pleased – memnun olmuş pleasing – memnun edici
amused – eğlenmiş amusing – eğlendirici
disgusted – iğrenmiş disgusting – iğrenç
charmed – büyülenmiş charming – büyüleyici
satisfied – tatmin olmuş satisfying – tatmin edici
encouraged – cesaretlendirilmiş encouraging – cesaret verici