fbpx
Öngösterim Görseli

Bilgi Kutusu: Mimaride Rönesans

MİMARİDE RÖNESANS

İtalya’da ortaya çıkan Rönesans dönemi mimarisi, genellikle 1400- 1600 yılları arasında tanımlanan bir dönemde, Gotik anlayışın yerine geçmiştir. Bu dönemde Rönesans yapılarında klasik düzenlerin, kesin yükseklik ve genişlik oranlarının kullanılması öne çıkar. Tüm bunların içinde aynı zamanda simetri, oran ve uyum arayışı bulunmaktadır. Bu akımın en güzel örnekleri yine İtalya’dadır. Roma Vatikan’da bulunan Basilica di San Pietro, Roma Tapınağı ve Floransa Katedrali’nin kubbesi, Rönesans akımının simgesi haline gelmiş eserlerdir.

Mimaride oran ve perspektif konusunda araştırmalar yapan Philippo Brunelleschi, (1377-1446), İtalyan Rönesansı’nın mimarideki en önemli isimlerindendir. Sanatçının Floransa’da yaptığı Pazzi Şapeli (1420), Rönesans’ın mimarisinin tüm özelliklerini ortaya koyar. Brunelleschi bu küçük yapıda yatay-dikey karşıtlığını dikkat çekici bir şekilde işlemiştir. Bir başka önemli Brunelleschi yapısı da mimaride ilk Rönesans örneklerinden olan Öksüzler Hastanesi’dir. Bu eserin yapımına Brunelleschi 1419’da başlamış, yapının revaklı cephesinde klasik ve Romanesk anlayışa dair pek çok forma yer vermiştir. Cephedeki yatay çizgiler, yuvarlak kemerler, ince sütunlar, pencere düzenindeki uyum ve yalınlık, Rönesans mimarisinin yine temel özellikleri arasındadır.

Brunelleschi’nin çağdaşı olan Leon Battista Alberti’de (1404-1472) teorik alanda çalışmalar yapmış bir mimardır. “De Re Aedificatoria” adlı kitabı, mimari alanındaki en önemli çalışmalardandır. Alberti varlıklı bir aileden gelir, Floransa’da yaptığı Palazzo Ruccelai (1446 civarı) de bölgenin varlıklı ailelerinden olan Ruccelai’nin sarayıdır. Yapı, o dönemde aynı zamanda kent meclisi olarak da faaliyet sürdürmüştür.

Tüm bu yapılarda gördüğümüz görsel denge, sıkı düzen anlayışı ve uyumlu oranlar, Rönesans mimarisinin temel ilkelerinden olmuştur.  Rönesans mimarisi pek çok açıdan İtalya’nın köklerine dönüşü temsil eder ve bu yüzden de İtalyan mimarlar için ayrıca önemlidir.

Nazperi YILMAZ