fbpx
Öngösterim Görseli

Kelime Defterim: 5 Yeni Zarf

Kelime Defterim: 5 Yeni Zarf

Zarflar fiilleri niteleyen kelimelerdir ve bir şeyin yer, zaman, durum ve miktarı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlarlar. Zarflar İngilizce’de “adverb” olarak anılır. Zarfları oluşturmak için genellikle sıfatların sonuna “-ly” takısı eklenir.

Örneğin bir sıfatı zarf yapacak olursak;

SIFAT: Reckless  (dikkatsiz, pervasız)

ZARF: Recklessly (dikkatsizce, pervasız bir şekilde)

Kelime defterimize faydalı ve yeni zarfları eklemeye hazırsak başlayalım;

  1. Constantly:

Constantly zarfının sözlükteki anlamı “daima”, “sürekli” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir durumun veya eylemin sürekli olarak devam ettiğini ifade eder.

-My brother is constantly disturbing me whenever I try to study in my room
Ne zaman odamda ders çalışmayı denesem kardeşim sürekli beni rahatsız ediyor.

  1. Inevitably:

Sözlükte “kaçınılmaz”, “ister istemez” anlamına gelen zarfımız inevitably, belirli bir koşulun veya faktörün sonucunun kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşeceğini ifade eder.

-As time goes on, technological advancements inevitably shape the way we live.

Zaman geçtikçe, teknolojik ilerlemeler kaçınılmaz bir şekilde yaşam biçimimizi şekillendirir.

  1. Subsequently:

Subsequently Türkçeye “sonradan”, “ardından”, “peşi sıra” olarak çevirdiğimiz bir zarftır. Bir olayın veya durumun ardından gerçekleşen başka bir olayı veya durumu ifade etmektedir.

-He missed the bus, but subsequently, he caught the next one and reached his destination on time.

Treni kaçırdı, ancak ardından bir sonraki treni yakalayarak varış noktasına zamanında ulaştı.

  1. Partly:

Sözlükteki anlamı “kısmen”, “tam olmayan” olan zarfımız; bir durumu, nesneyi veya durumu tamamen değil, sadece bir kısmını ifade etmektedir.

-I’m partly finished with my homework. I still have two more assignment to complete.

Ödevimi kısmen tamamladık; hala bitirmem gereken iki ödevim daha var.

  1. Occasionally:

“Zaman zaman”, “bazen”, “ara sıra”, “nadiren” anlamlarına gelmektedir. Bu zarf, bir eylemin veya durumun düzensiz aralıklarla gerçekleştiğini ifade eder.

-We occasionally visit our grandparents who live in the countryside.

Kırsalda yaşayan büyükanne ve büyükbabamızı zaman zaman ziyaret ediyoruz.

 

Yazan: Yağmur Altınağaç