fbpx
Öngösterim Görseli

Kelime Defterim: 5 Yeni Zarf

kelime defterim gorsel

Zarflar fiilleri niteleyen kelimelerdir ve bir şeyin yer, zaman, durum ve miktarı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlarlar. Zarflar İngilizce’de “adverb” olarak anılır. Zarfları oluşturmak için genellikle sıfatların sonuna “-ly” takısı eklenir.

Örneğin bir sıfatı zarf yapacak olursak;

SIFAT: Reckless  (dikkatsiz, pervasız)

ZARF: Recklessly (dikkatsizce, pervasız bir şekilde)

Kelime defterimize faydalı ve yeni zarfları eklemeye hazırsak başlayalım;

Constantly:

Constantly zarfının sözlükteki anlamı “daima”, “sürekli” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir durumun veya eylemin sürekli olarak devam ettiğini ifade eder.

-My brother is constantly disturbing me whenever I try to study in my room
Ne zaman odamda ders çalışmayı denesem kardeşim sürekli beni rahatsız ediyor.

Inevitably:

Sözlükte “kaçınılmaz”, “ister istemez” anlamına gelen zarfımız inevitably, belirli bir koşulun veya faktörün sonucunun kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşeceğini ifade eder.

-As time goes on, technological advancements inevitably shape the way we live.

Zaman geçtikçe, teknolojik ilerlemeler kaçınılmaz bir şekilde yaşam biçimimizi şekillendirir.

Subsequently:

Subsequently Türkçeye “sonradan”, “ardından”, “peşi sıra” olarak çevirdiğimiz bir zarftır. Bir olayın veya durumun ardından gerçekleşen başka bir olayı veya durumu ifade etmektedir.

-He missed the bus, but subsequently, he caught the next one and reached his destination on time.

Treni kaçırdı, ancak ardından bir sonraki treni yakalayarak varış noktasına zamanında ulaştı.

Partly:

Sözlükteki anlamı “kısmen”, “tam olmayan” olan zarfımız; bir durumu, nesneyi veya durumu tamamen değil, sadece bir kısmını ifade etmektedir.

-I’m partly finished with my homework. I still have two more assignment to complete.

Ödevimi kısmen tamamladık; hala bitirmem gereken iki ödevim daha var.

Occasionally:

“Zaman zaman”, “bazen”, “ara sıra”, “nadiren” anlamlarına gelmektedir. Bu zarf, bir eylemin veya durumun düzensiz aralıklarla gerçekleştiğini ifade eder.

-We occasionally visit our grandparents who live in the countryside.

Kırsalda yaşayan büyükanne ve büyükbabamızı zaman zaman ziyaret ediyoruz.

Yazan: Yağmur Altınağaç