fbpx
Öngösterim Görseli

Prefix ve Suffix Öğrenin Kelime Bilginizi Genişletin 2

Yabancı dil öğrenme süreci, başlarda yorucu, zor ve zahmetli olsa da, zaman ilerledikçe öğrenmenin farkındalığı ile öğrencide daha fazla kelime öğrenme isteği oluşur ve bunun sonucunda da öğrenci kendini ifade ederken daha zor ve karmaşık cümleler kullanmaya çalışır. Bildiği kelimelerden önekler ve soneklerle, farklı anlamlı ve yapıda yeni kelimeler öğrenmek, hem zevkli hem de kurallarını da bildiğimizde kolaylaşır.

Prefix ve Suffix Nedir?

Suffix ve prefixler var olan bir kelimenin önüne ve sonuna gelerek, kelimeye farklı bir anlam verirler. Kelimenin anlamı değişirken yapısı da değişebilir. Örneğin, bir kelime isim iken sıfat veya zamir olabilir.

Bir önceki yazımızda Prefixes yani öneklerden bahsetmiştik; bu yazımızda da Suffixes yani soneklerden bahsedelim.

Suffix bir harfin ya da birkaç harfin, bir kelimenin sonuna eklenerek o kelimenin anlamını ve/veya yapısını değiştirmesidir.

Sık karşılaşılan Suffixes ve örneklerini beraber inceleyelim
-er, -or ekleri, bir fiilin sonuna geldiğinde, o eylemi gerçekleştiren kişiye denir.
Örneğin, write bilindiği gibi yazmak anlamına gelir. Writer ise, yazma eylemini yapan kişi, yani yazar anlamına gelir. Work – Worker, Drive – Driver, Collect – Collector gibi birçok kelime bu şekilde anlam değiştirir.

-Er eki sıfatların sonuna gelerek karşılaştırma yaparken de kullanılır.

Cold – Colder , High – Higher , Hungry – Hungrier örneklerinde de görüleceği gibi –er karşılaştırma yaparken daha anlamı verir.

-est eki de, aynı –er eki gibi karşılaştırma yaparken kullanılır. Sıfatın sonuna eklendiğinde “en çok” anlamı verir.
Happy – Happiest, High – Highest, Tall – Tallest, Great – Greatest

-al , -ent , -ive, -ous , -ing , -able , -ed sonekleri ile bir eylem ya da isim değişerek sıfat olur.
Physic – Physical
Differ – Different
Fame – Famous
Surprise – Surprising
Accept – Acceptable
Worry – Worried

-ful soneki “dolusu” anlamı verirken, –less olumsuzluk anlamı verir.
Care- Careful, Help- Helpful
Home- Homeless, Care- Careless