fbpx
Öngösterim Görseli

Neden İş İngilizcesi Eğitimi?

iş ingilizcesi

Neden İş İngilizcesi Eğitimi?

İngilizce son yüz yılda hızla küreselleşen dünyada hem bilimin hem ticaretin hem de kültür sanat etkinliklerinin ana dili haline gelmiş ve bütün dünyada ortak dil olarak kabul edilmiştir. Bunun sonucunda, dünyanın resmi iletişim dili haline gelen İngilizceye hakim olmak iş dünyasında kariyer hedefi olan profesyoneller için temel bir nitelik haline gelmiştir. Kusursuz İngilizce bilgisine sahip olmak başarılı olmak isteyen her çalışanın kariyeri için önemli bir unsurdur. Çok uluslu şirketlerde görev almak isteyen, ithalat-ihracat alanlarında çalışan bir profesyonel için gerek yazılı gerek sözlü İngilizce bilgisi olmazsa olmaz bir gereklilik haline gelmiştir.

Küreselleşen dünyaya ayak uydurmak zorunda olan firmalar işe alımlarda İngilizce yeterlilik seviyenizi önemserler ve hatta orta seviye İngilizce bilgisi bile bazen yetersiz kalabilir. Bu nedenle İş İngilizcenizin iyi bir seviyede olması önemlidir.

Günümüzün rekabetçi kurumsal kültürü, etkileyici bir konuşma İngilizcesine sahip olmanın yanı sıra, aynı derecede etkileyici bir yazılı İngilizceye de ihtiyaç duymaktadır. Bunun temel nedeni, e-postalar, sunumlar, satış ve pazarlama gibi neredeyse tüm ticari iletişim biçimlerinin İngilizce olarak yapılmasıdır. Çalıştığınız firma sizden hem gümrük, alım-satım, faturalandırma, vergilendirme gibi süreçleri İngilizce takip etmenizi isteyebileceği gibi, müşteriler ile iletişim kurma, satış sonrası destek verme ve soruları cevaplandırma noktasında da İngilizce hakimiyeti bekleyebilir. Bunların yanı sıra çalıştığınız alanda İngilizce yayınlanan içerikleri takip etmek sektörün içindeki güncel gelişmelerden haberdar olmanız açısından son derece önemlidir.

İş İngilizcesinin en çok kullanıldığı yerlerden biri de küresel iş dünyasının kalbinin attığı uluslararası fuar etkinlikleridir. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen bu fuarlarda, üreticiler ve hizmet sağlayıcıları var olan ürün ve hizmetlerini yeni müşteriler ile buluşturmayı amaçlar ve bu nedenle bu fuarlarda stant açarak tanıtımlarını yaparlar. O sektörün dünya çapındaki bütün paydaşları fuar süresince aynı çatı altında buluşur. Onlarca farklı ana dile sahip bu insanların iletişim kurmasını sağlayan ortak dil İngilizcedir.

iş ingilizcesi 2

Günümüzde İngilizce bilmenin önemi tartışılmaz, ama sadece genel İngilizce eğitimi almış olmak sizi profesyonel hayatta ancak diğer adaylarla eşit duruma getirir. Bunun üzerine alacağınız İş İngilizcesi eğitimi sizin tercih edilme nedeniniz olabilir.

İş İngilizcesi eğitimlerinde standart kur eğitimlerinde verilen bağlamsal ve dil bilgisi eğitiminin yanı sıra, profesyonel hayatta sık kullanılan ifadeler, yazışma teknikleri, terminolojik karşılıklar gibi başlıklar da ele alınır. Sunum yapma, şirket içi bilgilendirme raporları oluşturma, müşteriye karşı ürün tanıtımı gibi başlıklar altında, kursiyerlerin genel İngilizce becerilerini ikna edici ve akıcı bir şekilde nasıl iş hayatında kullanabileceklerinin eğitimi verilir. Grafik yorumlama, sayısal verileri sözel ifade etme, hesaplamalar ve rakamlar üzerinden yorum yapma ile ilgili ifadeler ve terimler de bu eğitimlere dahildir.

İş İngilizcesi eğitimindeki en kritik noktalardan biri iş dünyasında kullanılan pek çok terimin sözlük karşılıklarından ziyade gerçek hayattaki karşılıkları üzerinden çalışılmasıdır. İş dünyasında karşınıza çıkan bir İngilizce terimi standart bir sözlükte arattığınızda karşınıza çıkan anlam bambaşka iken, aslında onun iş dünyasında geldiği anlam çok farklı olabilir. Ülkeler arasındaki ticari farklılıklar, sosyal ve kültürel farklar iş hayatına da etki etmekte ve sözcüklerin sözlük anlamı ve pratik hayattaki karşılıklarını farklı hale getirebilmektedir.

Örneğin “resmi tatil” kavramı iş hayatında çok sık kullanılan bir ifadedir. Bu ifadeyi kelimelerin İngilizce karşılıkları üzerinden çevirmek istersek resmi ve tatil kelimelerinin sözlük karşılıkları üzerinden “official holiday” ifadesini elde ederiz. Oysaki bu ifadenin İngilizce karşılığı iş hayatında “bank holiday” olarak geçmektedir. İngilizce konuşan iş dünyası bu ifadeyi “bankaların kapalı olduğu gün” olarak değerlendirmiş ve böyle isimlendirmiştir. Öte yandan bilindiği üzere biz Türkçe’de “banka tatili” gibi bir ifade kullanmayız. Türkiye’de çalışan ve İngiltere ile yazışan bir profesyonel, yazdığı bir mailde “official holiday” ifadesini kullanırsa, bu maili okuyan İngiliz muhtemelen ne kastedildiğini anlayacak, fakat karşısındakinin İngilizce bilgisinin biraz geride olduğunu düşünecektir.

44 yıldır İngilizce eğitiminin öncü kurumu olan Dilko English, Business English eğitimlerini  yıllar içinde gelen talepler doğrultusunda, şirketlerin ve çalışanlarının ihtiyaçlarına göre şekillendirmiştir. Gerek sözlü gerek yazılı becerileri arttırmaya yönelik bu programın içeriği bütün profesyoneller için tatmin edicidir.

Birçok kurumsal firmaya kapalı gruplarda İş İngilizcesi eğitim programları verirken, şirket üst yöneticilerine de özel eğitim destekleri sağlamaktayız. Genel İngilizce seviyelerini paralel olarak takip eden eğitimlerimiz bütün profesyonellere kendi sektörlerinde daha geniş bir bakış açısı ve kariyer fırsatı sunmaktadır.